หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ (17 ส.ค. 2559)
วันที่ 17 ส.ค. 2559 สตส.พะเยา โดย นายนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล นว.ตบ.ชก. ร่วมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านภูเงิน อ.เมือง จ.พะเยา
ร่วมประชุมเพื่อชื้แจงแนวทางและจัดเก็บแบบประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักภาพประจำปีงบประมาณ 2559 (17 ส.ค. 2559)
วันที่ 17 ส.ค.59 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมเพื่อชื้แจงแนวทางและจัดเก็บแบบประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักภาพประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เทศบาลตำบลจุน หมู่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2559 (16 ส.ค. 2559)
วันที่ 16 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาวจีราวรรณ ใจไหว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรและผู้รับจ้างทำนาตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 (16 ส.ค. 2559)
วันที่ 16 ส.ค. 59 สตส.พะเยา ร่วมประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรและผู้รับจ้างทำนาตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอแม่ใจหมู่ 9 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา (15 ส.ค. 2559)
วันที่ 15 ส.ค. 59 เวลา 14.40 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณ 2559 (15 ส.ค. 2559)
วันที่ 15 ส.ค. 59 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศาลาวัดผาช้างมูบ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (12 ส.ค. 2559)
วันที่ 12 ส.ค. 59 เวลา 19.19 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 16 ครั้ง
ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพร และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (12 ส.ค. 2559)
วันที่ 12 ส.ค. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพร และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 14 ครั้ง
ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (12 ส.ค. 2559)
วันที่ 12 ส.ค. 59 เวลา 6.30 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
อ่าน 13 ครั้ง
น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (11 ส.ค. 2559)
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมกิจกรรมน้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 17 ครั้ง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (เทศน์มหาชาติ) (11 ส.ค. 2559)
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (เทศน์มหาชาติ) ณ วิหารวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 2/2559 สกก.แม่ใจ จก. (10 ส.ค. 2559)
วันที่ 10 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 2/2559 สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด
จัดประชุมติดตามการผลการปฏิบัติงานสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2559 (10 ส.ค. 2559)
วันที่ 10 ส.ค.59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมติดตามการผลการปฏิบัติงานสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2559 (10 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาวจีราวรรณ ใจไหว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
อ่าน 10 ครั้ง
ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดน่าน (5 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 59 สตส.พะเยา ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 "ปลูกต้นไม้ในป่าใหญ่ ด้วยหัวใจนักบัญชี ถวายความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2559”
อ่าน 15 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร (4 ส.ค. 2559)
วันที่ 4 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางสายฝน กิติบุตร นว.ตบ.ชก. พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอจุน เป็นประธานพิธีเปิด ณ เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 16 ครั้ง
ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ระยะที่ 3) จังหวัดพะเยา (4 ส.ค. 2559)
วันที่ 4 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาวจีราวรรณ ใจไหว นว.ตบ.ชก. ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ระยะที่ 3) จังหวัดพะเยา ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศ (Big Day) (4 ส.ค. 2559)
วันที่ 4 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนายนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล นว.ตบ.ชก. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศ (Big Day) ณ ลานข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมรณรงค์ปลูกแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (3 ส.ค. 2559)
วันที่ 3 ส.ค.59 สตส.พะเยา ร่วมรณรงค์ปลูกแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ บริเวณริมถนนชายฝั่งกว๊านพะเยา บ้านสันช้างหิน ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15, 16( นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา)ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 (1 ส.ค. 2559)
วันที่ 1 ส.ค.59 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ พร้อมด้วย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15, 16( นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา)ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 14 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>