หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่กำกับ / แนะนำการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (29 ม.ค. 2561)
อ่าน 41 ครั้ง
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้เกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (29 ม.ค. 2561)
อ่าน 37 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด ชุดที่ 31 ครั้งพิเศษ 3 (25 ม.ค. 2561)
อ่าน 65 ครั้ง
ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา (25 ม.ค. 2561)
อ่าน 87 ครั้ง
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้เกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (กลุ่มนาแปลงใหญ่ ม.2 สันป่าตอง ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้) (25 ม.ค. 2561)
อ่าน 70 ครั้ง
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้เกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แปลงใหญ่ลำใยเชียงแรง อำเภอภูซาง) (25 ม.ค. 2561)
อ่าน 57 ครั้ง
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้เกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แปลงใหญ่กล้วยหอมคาเวนดิซ ห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน) (23 ม.ค. 2561)
อ่าน 54 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสา ปีงบประมาณ 2561 (23 ม.ค. 2561)
อ่าน 8 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด (23 ม.ค. 2561)
อ่าน 31 ครั้ง
ทีมงานไอที กำกับ / แนะนำการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (23 ม.ค. 2561)
อ่าน 10 ครั้ง
ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ หลักสูตร “การส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (22 ม.ค. 2561)
อ่าน 9 ครั้ง
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้เกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 1(แปลงใหญ่ลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ) (19 ม.ค. 2561)
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (19 ม.ค. 2561)
อ่าน 74 ครั้ง
ทีมงานไอที กำกับ / แนะนำการให้บริการโปรแกรมระบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สกก.แม่ใจ จำกัด (19 ม.ค. 2561)
อ่าน 10 ครั้ง
อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (หลักสูตรการเลี้ยงสุกร) (19 ม.ค. 2561)
อ่าน 68 ครั้ง
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้เกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปี งบประมาณ 2561 (แปลงใหญ่ถั่วลิสง อำเภอภูซาง) (18 ม.ค. 2561)
อ่าน 27 ครั้ง
ทีมงานไอที ลงพื้นที่กำกับ / แนะนำการให้บริการโปรแกรมระบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด (17 ม.ค. 2561)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการในพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพะเยา (16 ม.ค. 2561)
อ่าน 73 ครั้ง
หน.สตส.พะเยา ลงพื้นที่พบปะตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด (10 ม.ค. 2561)
อ่าน 77 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค (10 ม.ค. 2561)
อ่าน 75 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป>>
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
นางสาวยุวพาพร  พลเวียง
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

  

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์