วิสัยทัศน์ "พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร"
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
สตส.พะเยา ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (18 ก.พ. 2557)
วันที่ ๑๗ ก.พ.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัด ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
สตส.พะเยา ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ “กีฬาฮาเฮ” (7 ก.พ. 2557)
วันที่ ๕ ก.พ. ๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราช ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ” ครั้งที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขัน ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่
สตส.พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางปฏิบัติ กรณีพบข้อสังเกตและข้อบกพร่อง (7 ก.พ. 2557)
สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางปฏิบัติ กรณีพบข้อสังเกตและข้อบกพร่อง” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.๗ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมณ ห้องประชุมโรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่
สตส.พะเยา ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดพะเยา (28 ม.ค. 2557)
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๗ สตส.พะเยา พร้อมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมงานตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (22 ม.ค. 2557)
วันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา จัดฝึกอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (22 ม.ค. 2557)
วันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมจัดฝึกอบรม สอนแนะ ให้ความรู้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ด้วยการสะสมทุนเป็นของสหกรณ์เอง ลดต้นทุนการผลิต ณ วัดไร่อ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
สตส.พะเยา ร่วมจัดอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (15 ม.ค. 2557)
วันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมจัดอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้ความรู้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๖ คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด อ.เมือง จ.พะเยา
สตส.พะเยา ร่วมจัดอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (14 ม.ค. 2557)
วันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมจัดอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้ความรู้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๙ คน ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
สตส.พะเยา ร่วมการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (10 ม.ค. 2557)
วันที่ ๘ ม.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมการแข่งขันกีฬากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากนายนิมิต วันใชยวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ โครงการชลประทานพะเยา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ (7 ม.ค. 2557)
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๗ สตส.พะเยา จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ รวมทั้งจับฉลากแลกของขวัญปีใหม่
สตส.พะเยา จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี (23 ธ.ค. 2556)
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๖ สตส.พะเยา จัดอบรม โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขันพื้นฐาน” โดยมี นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธ.ค. ๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
สตส.พะเยา จัดโครงการมอบทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของแด่น้อง ๆ ตชด. (16 ธ.ค. 2556)
วันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๖ สตส.พะเยา ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการมอบทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของแด่น้อง ๆ ตชด. โดยได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท. ๗ เป็นประธาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา ร่วมเปิดงานฤดูหนาวและงานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๖/๕๗ (14 ธ.ค. 2556)
วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๖ สตส.พะเยา ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๖/๕๗ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ บริเวณสนามกลางเวียงพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา ร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (6 ธ.ค. 2556)
วันที่ ๕ ธ.ค.๕๖ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. ร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ (6 ธ.ค. 2556)
วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๖ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา จัดอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี ๒๕๕๗ (28 พ.ย. 2556)
วันที่ ๒๖ – ๒๗ พ.ย. ๕๖ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี ๒๕๕๗ ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ (25 พ.ย. 2556)
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน. ๕๖ สตส.พะเยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงาน เป็นประธานในการดำเนินการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
สตส.พะเยา ร่วมโครงการตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา (18 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๖ สตส.พะเยา เข้าร่วม “โครงการตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ)” ในงานประเพณียี่เป็ง จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสหกรณ์จัดตั้งใหม่ (15 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๒-๑๕ พ.ย. ๕๖ สตส.พะเยา จัดอบรมตามโครงการให้การศึกษาอบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จัดตั้งใหม่ และโครงการให้การศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงคำ-ภูซาง จำกัด อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ (14 พ.ย. 2556)
วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๖ สตส.พะเยา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2556 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>