หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประชุม Video conference เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” (5 มี.ค. 2558)
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมประชุม Video conference เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
ร่วมจัดงานประเพณีพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๘ (5 มี.ค. 2558)
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมจัดงานประเพณีพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๘โดยนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา (4 มี.ค. 2558)
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เวลา 7.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดศรีโคมคำ และ เวลา 18.00 น. พิธีเวียนเทียนทางน้ำ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำ ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุม Web conference การเตรียมรับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า (3 มี.ค. 2558)
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุม Web conference การเตรียมรับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๓ ปี (3 มี.ค. 2558)
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลพะเยา เนื่องในวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๓ ปี
ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (27 ก.พ. 2558)
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (26 ก.พ. 2558)
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ประชุมสำนักงานครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (26 ก.พ. 2558)
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เป็นประธานในการดำเนินการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
ประชุม Video Conference เรื่อง “ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง” (26 ก.พ. 2558)
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และข้าราชการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม Video Conference เรื่อง “ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง” ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (25 ก.พ. 2558)
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) และคณะทำงานในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ประจำปี ๒๕๕๘ (24 ก.พ. 2558)
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ประจำปี ๒๕๕๘ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้เข้าอบรม จำนวน ๓๐ คน ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา
ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (24 ก.พ. 2558)
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ ๕,๐๐๐ ล้านบาท และ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) สำหรับคณะกรรมการของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและบุคลากรของ สตส. โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประชุม Video Conference หลักสูตร “อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์” (20 ก.พ. 2558)
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม Video Conference หลักสูตร “อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์” ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จัดงานร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดพะเยา” (19 ก.พ. 2558)
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดพะเยา” โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (18 ก.พ. 2558)
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ อสมท. พะเยา (17 ก.พ. 2558)
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวอัมไพวรรณ หมื่นแสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ อสมท. พะเยา ทางคลื่น ๙๗.๒๕ ณ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (อสมท.พะเยา)
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา (11 ก.พ. 2558)
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา เพื่อกำกับ ดูแล และการแก้ไขปัญหาโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รัดกุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา
ร่วมงาน “สภากาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา (11 ก.พ. 2558)
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม และ ร่วมสภากาแฟยามเช้า จังหวัดพะเยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา (ฝั่งพระตำหนัก)
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา (5 ก.พ. 2558)
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา เพื่อกำกับ ดูแล และการแก้ไขปัญหาโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รัดกุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา
ร่วมโครงการส่งเสริมการเรีนรู้ทุนชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดำริ (29 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวธัญณิชา เพ็ชรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทุนชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดำริ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>