หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมพิธีเปิดงาน ”วิธีประมง สีสัน ศิลป์ สันแกลงดำ” และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี โอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (3 เม.ย. 2558)
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมพิธีเปิดงาน ”วิธีประมง สีสัน ศิลป์ สันแกลงดำ” และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี โอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ท่าเรือบ้านสันแกลบดำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดี (2 เม.ย. 2558)
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอง ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ลานข่วงวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (2 เม.ย. 2558)
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เวลา 06.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอง ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอง ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และจัดนิทรรศการการแสดงผลงานฯ (1 เม.ย. 2558)
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอง ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานที่ได้ร่วมสนองพระราชดำริของพระองค์ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ฯ (27 มี.ค. 2558)
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาจำนวน ๔๓ คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินคำเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๘ (27 มี.ค. 2558)
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมพิธีเปิดงานมหากรรมทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และนำผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดของนักเรียน โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สอนแนะการจัดทำบัญชีภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (25 มี.ค. 2558)
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมกับครูบัญชี สอนแนะการจัดทำบัญชีภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้เข้าอบรม จำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุม Video conference การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี (Workshop for Risk-Oriented Approach) (25 มี.ค. 2558)
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมประชุม Video conference การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี (Workshop for Risk-Oriented Approach) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเครือข่ายสภาเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (25 มี.ค. 2558)
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเครือข่ายสภาเกษตรกรภาคเหนือตอนบน เพื่อให้ผู้แทนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องใน ๘ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน จำนวน ๒๐๐ คน ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สอนแนะการจัดทำบัญชีภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (24 มี.ค. 2558)
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สอนแนะการจัดทำบัญชีภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้เข้าอบรม จำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ติดตามสอนแนะการจัดทำบัญชีภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ชุมชนคนรักการทำบัญชีถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (24 มี.ค. 2558)
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ติดตามสอนแนะการจัดทำบัญชีภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ชุมชนคนรักการทำบัญชีถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” โดยนางสุพรรณี พยนต์ยิ้ม ครูบัญชีอาสา ณ ชุมชนบ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประชุม Video Conference เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับสหกรณ์” (24 มี.ค. 2558)
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม Video Conference เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับสหกรณ์ ” ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา (23 มี.ค. 2558)
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ ณ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง หมู่ที่ ๖ ตำบลพระธาตุ ขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้อ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ครบ ๕ รอบ (20 มี.ค. 2558)
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้อ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ครบ ๕ รอบ โดย ร.ต.สุวิชา แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ร่วมงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา (20 มี.ค. 2558)
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา กิจกรรมย่อยสร้างเครือข่ายการตลาด กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิและการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานจอดรถหน้าวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สังกัด สตท.๗ (19 มี.ค. 2558)
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สังกัด สตท.๗ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ร่วมจัดงาน “โครงการไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและลดหมอกควันในพื้นที่เกษตรกร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (17 มี.ค. 2558)
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมจัดงาน “โครงการไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและลดหมอกควันในพื้นที่เกษตรกร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ บ้านต๋อมใน หมู่ที่ ๗ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม” (17 มี.ค. 2558)
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์และการให้บริการที่ประทับใจ ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมสัมมนา ๖๓ ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง “Quality Excellency ๒๕๕๘ ปีแห่งความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ” (11 มี.ค. 2558)
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมสัมมนา ๖๓ ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง “Quality Excellency ๒๕๕๘ ปีแห่งความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
ร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (10 มี.ค. 2558)
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>