ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมขับเคลื่อน โครงการ “9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” (20 ก.ค. 2560)
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2560 ผ่านระบบทางไกล Web Conference (20 ก.ค. 2560)
อ่าน 11 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำพะเยา จำกัด (14 ก.ค. 2560)
ร่วมให้คำแนะนำแนวทางการเบิกจ่ายโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (14 ก.ค. 2560)
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา 2560 (9 ก.ค. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2560 (9 ก.ค. 2560)
อ่าน 22 ครั้ง
ร่วมพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 (9 ก.ค. 2560)
อ่าน 14 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรตำบลแม่ลาว จำกัด (7 ก.ค. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนแคนตาลูปและผลิตผลเกษตรศรีถ้อย (7 ก.ค. 2560)
ร่วมพิธีเปิดงานฝึกอบรมการบริหารจัดการและใช้เครื่องจักรกลการเกษตร (7 ก.ค. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2560 (6 ก.ค. 2560)
วันที่ 6 ก.ค. 2560 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
อ่าน 16 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (6 ก.ค. 2560)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 5 ครั้ง
จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 9/2560 (6 ก.ค. 2560)
วันที่ 6 ก.ค. 2560 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2560
อ่าน 7 ครั้ง
จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนแนะบัญชีและการนำเสนองบการเงิน เพื่อเพิ่มทักษะผู้สอบบัญชีด้วยการศึกษาดูงาน (5 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนแนะบัญชีและการนำเสนองบการเงิน เพื่อเพิ่มทักษะผู้สอบบัญชีด้วยการศึกษาดูงาน (Leaning by Doing)
อ่าน 7 ครั้ง
ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี (4 ก.ค. 2560)
วันที่ 4 ก.ค. 2560 เวลา 10:00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่นยืน
อ่าน 63 ครั้ง
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ สำหรับสหกรณ์สิ้นสุดปีบัญชี 30 มิถุนายน 2560 (3 ก.ค. 2560)
วันที่ 3 ก.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ของสหกรณ์ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
อ่าน 8 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานฝึกอบรมการบริหารจัดการและใช้เครื่องจักรกลการเกษตร (3 ก.ค. 2560)
วันที่ 3 ก.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมพิธีเปิดงานฝึกอบรมการบริหารจัดการและใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
อ่าน 6 ครั้ง
ร่วมประชุมชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ (3 ก.ค. 2560)
วันที่ 3 ก.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัดและระดับอำเภอผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2560 (29 มิ.ย. 2560)
วันที่ 29 มิ.ย. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2560
อ่าน 9 ครั้ง
ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) อำเภอภูซาง ประจำปี 2560 (29 มิ.ย. 2560)
วันที่ 29 มิ.ย. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) อำเภอภูซาง ประจำปี 2560
อ่าน 7 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
นางสาวยุวพาพร  พลเวียง
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์