หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมในรูปแบบแปลงใหญ่ ชนิดพืช ข้าวหอมมะลิ (11 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมในรูปแบบแปลงใหญ่ ชนิดพืช ข้าวหอมมะลิ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
อ่าน 6 ครั้ง
กาแฟยามเช้า จังหวัดพะเยา (10 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ในวันพุธ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม และ ร่วมสภากาแฟยามเช้า จังหวัดพะเยา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” (8 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (8 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (8 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยาพร้อมด้วย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๘๘๘ ณ ห้องประชุม ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อ่าน 18 ครั้ง
ร่วมงาน ๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดพะเยา (7 มิ.ย. 2558)
วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๘ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมงาน ๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
อ่าน 19 ครั้ง
ประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (5 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ (5 มิ.ย. 2558)
วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๘ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติบริเวณรอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 20 ครั้ง
ร่วมประชุม Video conference การประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อทราบผลการดำเนินงานของกรมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (4 มิ.ย. 2558)
วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๘ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมประชุม Video conference การประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อทราบผลการดำเนินงานของกรมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 15 ครั้ง
ร่วมประชุมประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา (4 มิ.ย. 2558)
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์แปรรูปผลิตผลกสรเกษตรป่าแดง จำกัด (3 มิ.ย. 2558)
วันที่ ๓ มิ.ย. ๕๘ สตส.พะเยา โดยนางเมธวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๔๔๘ สหกรณ์แปรรูปผลิตผลกสรเกษตรป่าแดง จำกัด ณ อาคารโรงเรียนวัฒนาวิทยา (เก่า)
วิสาขบูชา ๒๕๕๘ (1 มิ.ย. 2558)
วันที่ ๑ มิมิ.ย. ๕๘ สตส.พะเยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว/ข้าวสารอาหารแห้ง ในวันวิสาขบูชา เวลา ๗.๓๐ น. ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ และเวลา ๑๗.๐๐น. พิธีเวียนเทียนทางน้ำ ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา
อ่าน 21 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรพะเยาร่วมใจ จำกัด (30 พ.ค. 2558)
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๘ สตส.พะเยา โดยนางวารุณี ศักดิ์สูง นว.ตบ.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๔๔๘ สหกรณ์การเกษตรพะเยาร่วมใจ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรกรพะเยาร่วมใจ จำกัด ๓๕๔ หมู่ ๑๕ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ (29 พ.ค. 2558)
วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๘ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ (28 พ.ค. 2558)
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๘ สตส.พะเยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 17 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (22 พ.ค. 2558)
วันที่ ๒๒ พค. ๕๘ สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) และคณะทำงานในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด
อ่าน 25 ครั้ง
กลุ่มติดตามและประเมินผล สตท. ๗ ติดตามประเมินผลโครงการพระปริยัติธรรม (22 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครการพระปริยัติธรรม โดยมีนางสาวปนัดดา ใจมั่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานติดตามและประเมินผล และคณะเป็นผู้เข้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
อ่าน 18 ครั้ง
ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (22 พ.ค. 2558)
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘ สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
อ่าน 19 ครั้ง
กลุ่มติดตามและประเมินผล สตท. ๗ ติดตามประเมินผลโครงการสายใยรัก จังหวัดพะเยา (20 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครการสายใยรักแห่งครอบครัว อ.แม่ใจ โดยมีนางสาวปนัดดา ใจมั่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานติดตามและประเมินผล และคณะเป็นผู้เข้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
กลุ่มติดตามและประเมินผล สตท. ๗ ติดตามประเมินผลการจัดทำบัญชี รร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเม็น (20 พ.ค. 2558)
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมลงพื้นที่ติดตามการจัดทำบัญชี รร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน โดยมีนางสาวปนัดดา ใจมั่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานติดตามและประเมินผล และคณะเป็นผู้เข้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>