หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
จัดพิธีรดน้ำดำหัวครูบัญชีอาวุโส ของจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง (26 เม.ย. 2559)
วันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวครูบัญชีอาวุโส ของจังหวัดพะเยา เพื่อแสดงถึงความเคารพและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง โดยมีครูบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมงานด้วย
อ่าน 26 ครั้ง
จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัด (26 เม.ย. 2559)
วันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัด ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 20 ครั้ง
ได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญสำนักงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน (26 เม.ย. 2559)
วันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ได้จัดพิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญสำนักงาน โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญสืบชะตา ฟังเทศน์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ในการปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 18 ครั้ง
รดน้ำดำหัว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา (26 เม.ย. 2559)
เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรใน สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา จัดพิธีรดน้ำดำหัว นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เพื่อเป็นการขอสุมาคารวะและขอพร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา ในวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา ร่วมงานด้วย ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (26 เม.ย. 2559)
วันที่ 26 เมษายน 2559 สตส.พะเยา โดย นางสาวจีราวรรณ ใจไหว และนางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 7 ครั้ง
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพปีงบประมาณ 2559 ผ่านระบบ WebConference (26 เม.ย. 2559)
วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพปีงบประมาณ 2559 ผ่านระบบ WebConference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่ม มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 (25 เม.ย. 2559)
วันที่ 25 เม.ย.59 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 ณ สโมสรพนังงานเทศบาลเมืองพะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี” (23 เม.ย. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี” ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2559 จัดขึ้นโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
อ่าน 17 ครั้ง
รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2559 (19 เม.ย. 2559)
เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและภริยา และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมรดน้ำดำหัว "สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ" ผอ.สตท. 7 (18 เม.ย. 2559)
วันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัว "สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ" นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 25559 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมเปิดจุดให้บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12 เม.ย. 2559)
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมเปิดจุดให้บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ ณ สำนักงานโครงการชลประทาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
อ่าน 23 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน จำกัด (11 เม.ย. 2559)
วันที่ 11 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน จำกัด สำหรับสิ้นสุดปีบัญชี 31 ธันวาคม 2558 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงสถานะทางการเงินของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน จำกัด อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
อ่าน 17 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านห้วยไคร้ จำกัด (8 เม.ย. 2559)
วันที่ 8 เมษายน 2559 สตส.พะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สค.บ้านห้วยไคร้ จำกัด เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสค.บ้านห้วยไคร้ จำกัด
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (8 เม.ย. 2559)
วันที่ 8 เมษายน 2559 สตส.พะเยา โดย นางสายฝน กิติบุตร นวตบ.ชก. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมีท่านเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ของเกษตรอำเภอจุนร่วมดำเนินการ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติทางการเงินการบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี การรายงานการรับ-จ่ายเงินและการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข้าวก่ำ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จ.พะเยา
ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา (7 เม.ย. 2559)
วันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาโครงการฯ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริจังหวัดพะเยา (7 เม.ย. 2559)
วันที่ 7 เมษายน 2559 สตส.พะเยา ร่วมประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาโครงการฯ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริจังหวัดพะเยา ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหล่ายทุ่ง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (Morning Talk) (7 เม.ย. 2559)
วันที่ 7 เมษายน 2559 สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมสำนักงานประสัปดาห์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมเปิดโครงการสานพลังทำนาประชารัฐ (6 เม.ย. 2559)
วันที่ 6 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วยจังหวัดพะเยา โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์ ร่วมกับประธานหอการค้าไทย และคณะนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และคณะหอการค้าจากส่วนกลาง และจากจังหวัดในภาคเหนือ พร้อมผู้แทนภาคราชการจากส่วนกลาง นำโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้ร่วมเปิดโครงการ “สานพลังทำนาประชารัฐ” ในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 16 ครั้ง
ร่วมประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาโครงการฯ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริจังหวัดพะเยา (5 เม.ย. 2559)
วันที่ 5 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดย นางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาโครงการฯ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริจังหวัดพะเยา เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อมใน ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา และเวลา 13.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านอิงโค้ง ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
ร่วมจัดนิทรรศการงานคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559 (2 เม.ย. 2559)
วันที่ 2 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการงานคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งกระเทียม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
อ่าน 24 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ถัดไป>>