หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประชุมการจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 (15 พ.ค. 2560)
วันที่ 15 พ.ค. 2560 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มอบหมายให้นางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
จัดอบรมโครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2560 (12 พ.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา จัดอบรมโครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การอบรมดังกล่าวเป็นโครงการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อ่าน 11 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาวิสาขบูชา 2560 (10 พ.ค. 2560)
วันที่ 10 พ.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทางศาสนา วิสาขบูชา 2560
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 (9 พ.ค. 2560)
วันที่ 9 พ.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
อ่าน 14 ครั้ง
ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 8/2560 (9 พ.ค. 2560)
วันที่ 9 พ.ค. 2560 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 8/2560
อ่าน 11 ครั้ง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ (9 พ.ค. 2560)
วันที่ 8 พ.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ โดยมีผู้แทนสหกรณ์ระดับชั้น 2 และชั้น 3 ในพื้นที่อำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 9 ครั้ง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ (5 พ.ค. 2560)
วันที่ 4 พ.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข ผลักดันให้สหกรณ์สามารถยกระดับชั้นได้
อ่าน 8 ครั้ง
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยแบบบูรณาการ (3 พ.ค. 2560)
วันที่ 2 พ.ค. 2560 นางสายรุ้ง ติณราช ครูบัญชีอาสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยแบบบูรณาการ
อ่าน 9 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยยางขาม จำกัด ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2559 (1 พ.ค. 2560)
วันที่ 29 เม.ย. 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยยางขาม จำกัด ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2559
อ่าน 9 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การประเมิณผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 พ.ค. 2560)
วันที่ 28 เม.ย. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การประเมิณผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2560 (28 เม.ย. 2560)
วันที่ 28 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวจีราวรรณ ใจไหว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2560
อ่าน 9 ครั้ง
ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7 (27 เม.ย. 2560)
วันที่ 27 เม.ย. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7
อ่าน 9 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 6 และประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference (26 เม.ย. 2560)
วันที่ 26 เม.ย. 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2560
อ่าน 7 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงาน “กระทรวงการคลังแฟร์” (26 เม.ย. 2560)
วันที่ 26 เม.ย. 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ ร่วมพิธีเปิดงาน “กระทรวงการคลังแฟร์” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
อ่าน 8 ครั้ง
ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 (25 เม.ย. 2560)
วันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
อ่าน 6 ครั้ง
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2560 (24 เม.ย. 2560)
วันที่ 24 เม.ย. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา จัดประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2560 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 16 ตรวจยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดพะเยา (21 เม.ย. 2560)
วันที่ 21 เม.ย. 2560 นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน (CP และไซโล) ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) จังหวัดพะเยา
อ่าน 8 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดทำบัญชีเกษตรกรตามโครงการ 5 ประสาน (20 เม.ย. 2560)
วันที่ 20 เม.ย. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกรตามโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง จังหวัดพะเยา
อ่าน 10 ครั้ง
ร่วมประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านงบการเงินอย่างมืออาชีพ” (20 เม.ย. 2560)
วันที่ 17 เม.ย. 2560 สตส.พะเยา โดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านงบการเงินอย่างมืออาชีพ”
อ่าน 8 ครั้ง
ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง 2560 (20 เม.ย. 2560)
วันที่ 17 เม.ย. 2560 สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง 2560
อ่าน 10 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ถัดไป>>
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
นางธิติพร มิ่งเชื้อ
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์