หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
โครงการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปี ๒๕๕๘ (20 พ.ย. 2557)
วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา เป็นประธานเปิดการโครงการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว อ.เมือง จ.พะเยา
อ่าน 28 ครั้ง
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" (20 พ.ย. 2557)
วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านต๋อม และหอประชุมโรงเรียนบ้านดงอินตา
อ่าน 41 ครั้ง
ประชุมสำนักงานครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (19 พ.ย. 2557)
วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เป็นประธานในการดำเนินการประชุม ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 30 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา (19 พ.ย. 2557)
วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ณ วัดทุ่งกาไชย ม.๖ ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
อ่าน 18 ครั้ง
จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร "คณะกรรมการขันพื้นฐาน” และหลักสูตร “เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน” (18 พ.ย. 2557)
สตส.พะเยา จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร "คณะกรรมการขันพื้นฐาน” และหลักสูตร “เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน” ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยมี นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ
อ่าน 26 ครั้ง
อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการหมอดินประจำหมู่บ้าน อ.เชียงคำ และอำเภอภูซาง (17 พ.ย. 2557)
วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางกาญจนรัตน์ เสน่ห์ทรัพย์ นวตบ.ชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการหมอดินประจำหมู่บ้าน อ.เชียงคำ และอำเภอภูซาง โดยครูบัญชีอาสา นายผล มีศรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอำเภอภูซาง
อ่าน 15 ครั้ง
ร่วมประชุมกำหนดรูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดพะเยา (14 พ.ย. 2557)
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมกำหนดรูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดพะเยา ณ ห้องศรีโคมคำ ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 19 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ (14 พ.ย. 2557)
วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชีแก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จำกัด และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเมือง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
อ่าน 15 ครั้ง
ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ (14 พ.ย. 2557)
วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
อ่าน 21 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ (13 พ.ย. 2557)
วันที่ ๑๓ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชีแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกว้าน จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านห้วยไคร้ จำกัด และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอจุน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
อ่าน 15 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ (12 พ.ย. 2557)
วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชีแก่สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอปง อำเภอจุน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
อ่าน 15 ครั้ง
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว และร่วมสภากาแฟยามเช้า จังหวัดพะเยา (12 พ.ย. 2557)
วันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๗ สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม และ ร่วมสภากาแฟยามเช้า จังหวัดพะเยา ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
อ่าน 20 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีแก่สหกรณ์ในพื้นที่ (11 พ.ย. 2557)
วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๗ สตส.พะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชี แก่สหกรณ์และกล่มเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ณ ที่ทำการสหกรณ์อำเภอจุน
อ่าน 16 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยยางขาม จำกัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (10 พ.ย. 2557)
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาววารุณี มีทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยยางขาม จำกัด
ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรทำนาห้วยยางขาม (10 พ.ย. 2557)
วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นวตบ.ปฏิบัติการ ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรทำนาห้วยยางขาม โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และกรรมการของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
อ่าน 14 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จำกัด (7 พ.ย. 2557)
วันที่ ๗ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา โดย นางกาญจนรัตน์ เสน่ห์ทรัพย์ นวตบ.ชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และกรรมการของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ณ สำนักงานสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จำกัด
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดพะเยา (7 พ.ย. 2557)
วันที่ ๖ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด
อ่าน 23 ครั้ง
ร่วมโครงการตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) ในประเพณียี่เป็ง จังหวัดพะเยา ๒๕๕๗ (6 พ.ย. 2557)
วันที่ ๖ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา เข้าร่วม "โครงการตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ)” ในงานประเพณียี่เป็ง จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
อ่าน 34 ครั้ง
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (6 พ.ย. 2557)
วันที่ ๖ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 26 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในอำเภอเชียงคำ (5 พ.ย. 2557)
วันที่ ๕ พ.ย.๕๗ สตส.พะเยา โดย นางสาวจารุณี มะโนใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในอำเภอเชียงคำ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และกรรมการของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม
อ่าน 18 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>