หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
สตส.พะเยา ร่วมโครงการ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา (26 เม.ย. 2561)
สตส.พะเยา ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี 2561 (25 เม.ย. 2561)
สตส.พะเยา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 2561)
สตท.7 ร่วมกับ สตส.พะเยา ลงพื้นที่ประเมินลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดพะเยา (25 เม.ย. 2561)
สตส.พะเยา ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว สุมาคาราวะ ข้าราชการบำนาญ ชมรม กตส. ภาคเหนือ และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง 2561 (24 เม.ย. 2561)
อ่าน 24 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในวันปีใหม่ไทย 2561 (19 เม.ย. 2561)
อ่าน 29 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ ป๋ใหม่เมือง เพื่อรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์จากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (19 เม.ย. 2561)
อ่าน 27 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ” (19 เม.ย. 2561)
อ่าน 27 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา (11 เม.ย. 2561)
อ่าน 33 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาเมืองพะเยาให้น่าอยู่ คูคลองสะอาด ต้อนรับปีใหม่ไทย” (10 เม.ย. 2561)
อ่าน 18 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านเหล่า จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (9 เม.ย. 2561)
อ่าน 23 ครั้ง
ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (31 มี.ค. 2561)
อ่าน 42 ครั้ง
ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31 มี.ค. 2561)
อ่าน 27 ครั้ง
ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (30 มี.ค. 2561)
อ่าน 25 ครั้ง
สตท. 7 ร่วมกับ สตส.พะเยา ลงพื้นที่ขับเคลื่อน นิเทศ และสอนแนะการใช้ Smart ๔M ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพะเยา (30 มี.ค. 2561)
อ่าน 29 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค (28 มี.ค. 2561)
อ่าน 36 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เดินรถเชียงคำ จำกัด สำหรับปีบัญชีีสิ้นสุดวัันที่ 31 ธันวาคม 2560 (27 มี.ค. 2561)
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมโครงการ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา (20 มี.ค. 2561)
อ่าน 27 ครั้ง
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 1/2561 (19 มี.ค. 2561)
อ่าน 25 ครั้ง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ (19 มี.ค. 2561)
อ่าน 34 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ถัดไป>>