หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2560 (30 ม.ค. 2560)
วันที่ 30 ม.ค. 2560 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 8 ครั้ง
จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (30 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับภาค (27 ม.ค. 2560)
วันที่ 27 ม.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับภาค
อ่าน 7 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพญางำเมือง” (26 ม.ค. 2560)
วันที่ 26 ม.ค. 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมพิธีและวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพญางำเมือง” ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 (25 ม.ค. 2560)
วันที่ 25 ม.ค. 2560 เวลา 13.30 น. นาธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา (25 ม.ค. 2560)
วันที่ 25 ม.ค. 2560 เวลา 08.00 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้า สตส.พะเยา ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารนิทรรศการวิทยาศาสตร์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
อ่าน 11 ครั้ง
ร่วมประชุมและให้ความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดพะเยา (24 ม.ค. 2560)
วันที่ 24 ม.ค. 2560 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมและให้ความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดพะเยา โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมกับสหกรณ์ลงพื้นที่พบปะสมาชิกและสอบทานหนี้โดยตรงกับสมาชิก (24 ม.ค. 2560)
วันที่ 24 ม.ค. 2560 นางสาวศรีแพร กัลยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ลงพื้นที่พบปะสมาชิกและสอบทานหนี้สมาชิก ตามโครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมบ้านนาสา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
อ่าน 6 ครั้ง
จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน มกราคม 2560 (23 ม.ค. 2560)
วันที่ 23 ม.ค. 2560 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานฯประจำเดือน มกราคม 2560 ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 12 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๖ (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ) ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (21 ม.ค. 2560)
วันที่ 21 ม.ค. 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๖ (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ) ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่าน 6 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (21 ม.ค. 2560)
วันที่ 21 ม.ค. 2560 เวลา 07.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีโคมคำ พระวิหารหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 9 ครั้ง
ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 ( นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (21 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 เวลา 14.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 ( นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 6 ครั้ง
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20 ม.ค. 2560)
วันที่ 20 ม.ค. 2560 เวลา 17.00 น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 13 ครั้ง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ (19 ม.ค. 2560)
วันที่ 19 ม.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมจัดนิทรรศการและสอนแนะให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (19 ม.ค. 2560)
วันที่ 19 มกราคม 2560 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มอบหมายให้นางสาวกิ่งดาว สัญสุวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดนิทรรศการและสอนแนะให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ องค์การบริหารตำบลจำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 10 ครั้ง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ในพื้นที่อำเภอภูซาง (18 ม.ค. 2560)
วันที่ 18 ม.ค. 2560 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มอบหมายให้ นายนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ในพื้นที่อำเภอภูซาง
อ่าน 7 ครั้ง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 เกษตรกรในพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ (18 ม.ค. 2560)
วันที่ 18 ม.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 จำนวน 4 ราย เป็นเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
อ่าน 8 ครั้ง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 นายสิรพงษ์ หล่อวงศ์ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง (18 ม.ค. 2560)
วันที่ 18 ม.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 นายสิรพงษ์ หล่อวงศ์ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง
อ่าน 10 ครั้ง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง (18 ม.ค. 2560)
วันที่ 18 ม.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินความพร้อมของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง
อ่าน 8 ครั้ง
จัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (17 ม.ค. 2560)
วันที่ 17 ม.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา จัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมี นายนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 8 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>