ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และยกระดับชั้นสหกรณ์ (1 ก.ย. 2560)
อ่าน 12 ครั้ง
จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2560 (31 ส.ค. 2560)
อ่าน 20 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พะเยา จำกัด (28 ส.ค. 2560)
อ่าน 11 ครั้ง
“ชีวิตดี วิถีพอเพียง ใต้ร่มพระบารมี” มหกรรมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 (25 ส.ค. 2560)
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา (24 ส.ค. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณางบการเงิน สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (24 ส.ค. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10 (24 ส.ค. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2560 (24 ส.ค. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
ร่วมออกรายการวิทยุ FM 97.25 MHz อสมท.พะเยา เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (23 ส.ค. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ (22 ส.ค. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2560 ผ่านระบบทางไกล Web Conference (22 ส.ค. 2560)
อ่าน 11 ครั้ง
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเชียงม่วน (21 ส.ค. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด (18 ส.ค. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าวังทอง (18 ส.ค. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด (18 ส.ค. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (17 ส.ค. 2560)
อ่าน 13 ครั้ง
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 7/2560 (16 ส.ค. 2560)
อ่าน 11 ครั้ง
ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (13 ส.ค. 2560)
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (12 ส.ค. 2560)
อ่าน 16 ครั้ง
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (12 ส.ค. 2560)
อ่าน 16 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
นางสาวยุวพาพร  พลเวียง
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

   

 
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์