หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด (26 ส.ค. 2559)
วันที่ 26 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาววนิดา หินหอม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ณ ห้องประชุม อบต.ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา (25 ส.ค. 2559)
วันที่ 25 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาวศรีแพร กัลยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา โดยมี นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจน ต.ดงเจน อ.ภูกามยาม จ.พะเยา
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พะเยา จำกัด (23 ส.ค. 2559)
วันที่ 23 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดย นางสาวศรีแพร กัลยา นว.ตบ.ปก. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พะเยา จำกัด สำหรับสิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ อสมท.พะเยา ทางคลื่น 97.25MHz (23 ส.ค. 2559)
วันที่ 23 ส.ค. 2559 สตส.พะเยา โดยนางสาวพัชราภรณ์ บัวหนอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการการ ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ อสมท.พะเยา ทางคลื่น 97.25MHz เรื่อง Smart Officer คนเกษตรยุคใหม่
ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพดี (แปลงใหญ่) (22 ส.ค. 2559)
วันที่ 22 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาวพัชราภารณ์ บัวหนอง นว.ตบ.ปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพดี (แปลงใหญ่) ณ ห้องประุชุมเทศบาลตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา
อ่าน 16 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองภูกามยาว จำกัด (22 ส.ค. 2559)
วันที่ 22 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนายนิพิฐพนธ์ ตติยนันทกุล นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองภูกามยาว จำกัด เพื่อร่วมรับทราบการดำเนินงานของสหกรณ์และให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านบ้านกว้าน อ.เมือง จ.พะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา (22 ส.ค. 2559)
วันที่ 22 ส.ค. 59 สตส.พะเยา ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ชั้น 1 อาคารใหม่ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
อ่าน 14 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดการร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 (22 ส.ค. 2559)
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 นางสาวกิ่งดาว สัญสุวรรณ์ นว.ตบ.ชำนาญการ และ นางสาาวพัชราภารณ์ บัวหนอง นว.ตบ.ปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 โดยมีนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
อ่าน 12 ครั้ง
เข้าร่วมรับฟังการประชาพิจารณ์การทบทวนเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่าน Web Conference (19 ส.ค. 2559)
วันที่ 19 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อประกอบการประชาพิจารณ์ การทบทวนเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ถ่ายทอดสดผ่าน Web Conference ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรและผู้รับจ้างทำนาตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 (18 ส.ค. 2559)
วันที่ 18 ส.ค. 59 สตส.พะเยา ร่วมประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรและผู้รับจ้างทำนาตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอเมืองพะเยา หมู่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พะเยา จำกัด (18 ส.ค. 2559)
วันที่ 18 ส.ค. 59 สตส.พะเยา นางสาวศรีแพร กัลยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พะเยา จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พะเยา จำกัด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
อ่าน 11 ครั้ง
ร่วมพิธีรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฺฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (18 ส.ค. 2559)
วันที่ 18 ส.ค. 59 สตส.พะเยา ร่วมพิธีรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฺฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยชมภู บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ 7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ร่วมประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ (17 ส.ค. 2559)
วันที่ 17 ส.ค. 2559 สตส.พะเยา โดย นายนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล นว.ตบ.ชก. ร่วมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านภูเงิน อ.เมือง จ.พะเยา
ร่วมประชุมเพื่อชื้แจงแนวทางและจัดเก็บแบบประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักภาพประจำปีงบประมาณ 2559 (17 ส.ค. 2559)
วันที่ 17 ส.ค.59 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมเพื่อชื้แจงแนวทางและจัดเก็บแบบประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักภาพประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เทศบาลตำบลจุน หมู่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2559 (16 ส.ค. 2559)
วันที่ 16 ส.ค. 59 สตส.พะเยา โดยนางสาวจีราวรรณ ใจไหว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรและผู้รับจ้างทำนาตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 (16 ส.ค. 2559)
วันที่ 16 ส.ค. 59 สตส.พะเยา ร่วมประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรและผู้รับจ้างทำนาตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอแม่ใจหมู่ 9 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา (15 ส.ค. 2559)
วันที่ 15 ส.ค. 59 เวลา 14.40 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณ 2559 (15 ส.ค. 2559)
วันที่ 15 ส.ค. 59 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศาลาวัดผาช้างมูบ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (12 ส.ค. 2559)
วันที่ 12 ส.ค. 59 เวลา 19.19 น. นางธิติพร มิ่งเชื้อ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 24 ครั้ง
ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพร และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (12 ส.ค. 2559)
วันที่ 12 ส.ค. 59 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพร และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 23 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>