วิสัยทัศน์ "พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร"
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
สตส.พะเยา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา (30 พ.ค. 2557)
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สตส.พะเยา พร้อมด้วยกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
อ่าน 55 ครั้ง
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา (30 พ.ค. 2557)
วันที่ ๓๐ พ.ค.๕๗ สตส.พะเย ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 69 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา (23 พ.ค. 2557)
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
อ่าน 30 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมติดตามโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (22 พ.ค. 2557)
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมติดตามโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ศาลาวัดผาช้างมูบ ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
อ่าน 29 ครั้ง
สตส.พะเยา จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (19 พ.ค. 2557)
วันที่ ๑๙ พ.ค.๕๗ สตส.พะเยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. เป็นประธานในการดำเนินการประชุม ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 50 ครั้ง
วันฉัตรมงคลประจำปี ๒๕๕๗ (6 พ.ค. 2557)
วันที่ ๕ พ.ค.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
อ่าน 34 ครั้ง
สตส.พะเยา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๗ (2 พ.ค. 2557)
วันที่ ๑ พ.ค.๕๗ สตส.พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่มีมาแต่ดั้งเดิมของไทย ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
อ่าน 46 ครั้ง
ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (1 พ.ค. 2557)
วันที่ ๓๐ เมย.๕๗ สตส.พะเยา โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ เทศบาลตำบลงิม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
อ่าน 35 ครั้ง
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 2557)
วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
อ่าน 38 ครั้ง
สตส.พะเยา ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดพะเยา (24 เม.ย. 2557)
วันที่ ๒๔ เม.ย.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมงานตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดพะเยา ณ สนามกีฬาบ้านแสงไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนควรอำเภอปง จังหวัดพะเยา
ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๗ (24 เม.ย. 2557)
วันที่ ๒๔ เม.ย.๕๗ สตส.พะเยา จัดพิธีสรงน้ำศาลพระภูมิ พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวหัวหน้าสำนักงานฯ และผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๗
สตส.พะเยา จัดอบรมโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน และอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก พ.ศ.๒๕๕๗ (23 เม.ย. 2557)
วันที่ ๒๒ เม.ย.๕๗ เวลา สตส.พะเยา ร่วมกับสนง.สหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน และอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด อ.จุน จ.พะเยา
สตส.พะเยา ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในวันปีใหม่เมือง ๒๕๕๗ (18 เม.ย. 2557)
วันที่ ๑๘ เม.ย.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชูชาติ กีฬาแปง เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
สตส.พะเยา ร่วมจัดอบรมโครงการหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี ๒๕๕๗ (9 เม.ย. 2557)
วันที่ ๘ เม.ย.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาวัดสร้อยศรี ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
ร่วมพิธีวางพานพุ่มสดุดี เนื่องในวันจักรี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย. 2557)
วันที่ ๖ เม.ย.๕๗ สตส.พะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่ม สดุดี เนื่องในวันจักรี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พะเยา
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์" สำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล (3 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 3 เม.ย.๕๗ สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์" สำหรับ สหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
รดน้ำดำหัวเนื่องในวันปีใหม่เมือง ๒๕๕๗ (3 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรอธิบดีกรมตรวจบัญชีเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
สตส.พะเยา ร่วมจัดอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (3 เม.ย. 2557)
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหล่ายทุ่ง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งรวงทอง จำกัด (3 เม.ย. 2557)
วันที่ ๓ เม.ย. ๕๗ สตส.พะเยา นำโดย นางศิริพร เสน่ห์ทรัพย์ นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งรวงทอง จำกัด
สตส.พะเยา ร่วมจัดอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา (3 เม.ย. 2557)
วันที่ ๓ เม.ย. ๕๗ สตส.พะเยา ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้เข้าอบรม จำนวน ๒๑ คน ณ วัดทุ่งต้นศรี ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>