ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักงาน

กิจกรรมสำนักงาน
ร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรุ้และติดตามงานตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 15/2560 ผ่านระบบ ( Web Conference ) (22 พ.ย. 2560)
อ่าน 4 ครั้ง
ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2561 ผ่านระบบทางไกล Web Conference (21 พ.ย. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จำกัด (16 พ.ย. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด (16 พ.ย. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด (14 พ.ย. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” (14 พ.ย. 2560)
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จำกัด (13 พ.ย. 2560)
อ่าน 11 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 19 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จำกัด (10 พ.ย. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด (10 พ.ย. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
ร่วมกิจกรรม"พิธีปฏิญานตน ประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" (9 พ.ย. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
ให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้เกษตรกร โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561" (7 พ.ย. 2560)
อ่าน 4 ครั้ง
สตส.พะเยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 13/2560 (2 พ.ย. 2560)
อ่าน 12 ครั้ง
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (1 พ.ย. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (31 ต.ค. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อขอรับบริการตรวจสอบบัญชี และสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของผู้รับการตรวจสอบบัญชี ปี 2561 (31 ต.ค. 2560)
อ่าน 19 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (27 ต.ค. 2560)
อ่าน 25 ครั้ง
ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยถวาายเป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) (25 ต.ค. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
ร่วมถวายพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 60 (24 ต.ค. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (24 ต.ค. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 (20 ต.ค. 2560)
อ่าน 15 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ถัดไป>>
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
นางสาวยุวพาพร  พลเวียง
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

   

 
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์